Henvendelse om hjælp kan alene ske ved at udfylde ansøgningsformularen her

Inden du søger legat hos os, skal du vide:

  • at din ansøgning bliver behandlet af frivillige, ulønnede medarbejdere – hvilket betyder, at svartiden nogen gange er længere end andre.
  • at du skal have fast bopæl i Københavns eller Frederiksberg kommune for at få hjælp af Legatfonden.
  • at hjælpen gives til personer, der ikke i tilstrækkeligt omfang vil kunne få hjælp af det offentlige.
  • at du kun kan søge om mindre legater.
  • at du kun kan søge om hjælp een gang om året – julehjælpen  er undtaget.
  • at du IKKE kan søge legat til ferie, indfrielse af gæld eller uddannelse.

Vi vil gerne støtte mange, men vi får langt flere ansøgninger, end vi kan imødekomme. Vi prioriterer derfor at hjælpe dem, der har mindst at gøre godt med.

Legatet ydes som gave, men oplyses til SKAT. 

Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond arbejder i henhold til persondataforordningen, gældende fra maj 2018. For at kunne behandle en ansøgning skal ansøger være indforstået med, at Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond opbevarer de personoplysninger, der gives i forbindelse med en ansøgning i op til 2 år. Dette sker som dokumentation for regnskabet.