Kun personer med fast bopæl i Københavns eller Frederiksberg Kommuner kan ansøge om legat hos Legatfonden.
Den økonomiske hjælp gives til personer, som ikke i tilstrækkeligt omfang vil kunne få hjælp fra det offentlige. Hjælpen ydes uden hensyntagen til alder, køn, stand, stilling, religion og politisk anskuelse.

Legatfonden yder sin hjælp som gave. Der kan ikke søges om tilskud til ferie, indfrielse af gæld eller uddannelsesformål.

Henvendelse om hjælp kan alene ske ved at udfylde ansøgningsformularen her