Bestyrelse

Legatfonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der har den overordnede ledelse af alle Legatfondens anliggende.

Bestyrelsen består af:
Bente Gjerløv, formand
Gunner Lorenzen, næstformand
Anne-Marie Sigård, bestyrelsesmedlem
Henrik B. Søe, bestyrelsesmedlem
Nicolai Pilehave, bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen samles min. to gange om året. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på et medarbejdermøde for to år af gangen.

Organisation

Legatfondens hjælpevirksomhed udøves gennem 5 lokale afdelinger, der sagsbehandler de ansøgninger, der hører til de enkelte områder. Alle sagsbehandlere og bestyrelsesmedlemmer arbejder på frivillig basis og er ulønnede. 

Når ansøgningen er færdigbehandlet, sendes altid en mail til ansøger enten med positivt eller negativt svar. Er svaret positivt indsættes pengene på ansøgers NemKonto. 

Legatfondens regnskab revideres og udarbejdes af Legatfondes bank og eksterne revisor.

Legatfonden er underlagt Civilstyrelsen.