Fonden De Stille Stuer

Vi samarbejder med Fonden De Stille Stuer under Samvirkende Minighedsplejer, Valby Tingstedet 7, 2500 Valby.

Formålet med Fonden De Stille Stuer er, at man i stedet for at give f.eks. blomster til en mærkedag, fødselsdag, jubilæum eller til en begravelse sender beløbet til Fonden De Stille Stuer.

Modtageren får en venlig hilsen med besked om Deres venlige tanke, og Deres kontante gave uddeles til støtte for mennesker der lever i skjult nød.

Hjælpen uddeles via Samvirkende Menighedsplejer gennem landets kirker og via Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond.

Beløbet kan indbetales via giro nr +01< + 4004612< eller via netbank: regnr. 9541 kontonr. 4004612
Husk at skrive din hilsen i “Tekstrubrikken”

Har du spørgsmål, kan du kontakte Fonden De Stille Stuer på tlf.: 36 46 66 66

Vi henviser desuden til deres hjemmeside: Samvirkende Menighedsplejer

Kirurgisk instrumentmager Sophus Christian Emil Hansen og hustru Agnes Theodora, født Fischers Legat

Vi administrerer også ovennævnte legat.

For at komme i betragtning skal du bo i Københavns Kommune og være medlem af Folkekirken (jf. reglerne i fundatsen).

Vi bruger ikke et ansøgningsskema.

Din ansøgningen skal indeholde de samme oplysninger som under vores link “søg legat” – samt, at det drejer sig om støtte fra ovennævnte legat.