Kjøbenhavns Understøttelsesforening er stiftet den 1. november 1874 ved en sammenslutning af de understøttelsesforeninger, der i løbet af årene 1866-1869 var oprettet i hvert af hovedstadens sogne – omfattende Københavns og Frederiksberg Kommuner. Den 1. november 1881 etablerede Kjøbenhavns Understøttelsesforenings hovedbestyrelse en fond med navnet Kjøbenhavns Understøttelsesforening og erhvervede kongelig stadfæstelse.
I 1999 besluttede Civilstyrelsen, at navnet Legatfonden ligeledes skulle indgå i navnet – derefter blev navnet til: Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond. Legatfonden har til formål at yde hjælp til værdige trængende og fortrinsvis til sådanne, der ikke ad anden vej kan opnå den fornødne hjælp.
Hjælpen ydes fortrinsvis som hjælp til selvhjælp til personer i akut nød (pauvres honteux). Hjælpen ydes kun til personer, der har fast bopæl i Københavns eller Frederiksberg Kommuner. Hjælpen ydes som gave.