Kjøbenhavns Understøttelsesforening er stiftet den 1. november 1874 ved en sammenslutning af de understøttelsesforeninger, der i løbet af årene 1866-1869 var oprettet i hvert af hovedstadens sogne – omfattende Københavns og Frederiksberg Kommuner. Den 1. november 1881 etablerede Kjøbenhavns Understøttelsesforenings hovedbestyrelse en fond med navnet Kjøbenhavns Understøttelsesforening og erhvervede kongelig stadfæstelse.
I 1999 besluttede Civilstyrelsen, at navnet Legatfonden ligeledes skulle indgå i navnet – derefter blev navnet til: Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond. Legatfonden har til formål at yde hjælp til værdigt trængende.