Hvis du ønsker at støtte os, modtager vi med stor taknemmelighed donationer af enhver beløbsstørrelse, der efter ønske kan tillægges Legatfondens formue – eller kan blive anvendt til almindelig uddeling.

Vi hjælper typisk med huslejerestancer, el-og varmeregninger, briller, møbler og ikke mindst julehjælp.