Har du tænkt over ….

hvorfor det er så svært at få danskerne til også at yde hjælp til egne medborgere?

I Kjøbenhavns Understøttelsesforening har vi siden 1874 hjulpet medborgere fra København og Frederiksberg – oftest enlige mødre og pensionister, men også andre der har økonomiske problemer pga. sygdom, skilsmisse, arbejdsløshed o.a.

Vi hjælper bl.a. med huslejerestancer, el-og gasregninger, briller, tøj, seng, sengelinned, møbler og ikke mindst julehjælp.

Du kan – f.eks. via din netbank – indbetale et beløb til vores konto i:
Danske Bank – reg.nr. 4180 konto nr. 4530 837378.
I tekstrubrikken skriver du dit telefonnummer, hvorefter vi let kan kontakte dig.

TAK

Socialborgmesteren i København og borgmesteren på Frederiksberg udtaler følgende:
Støtte fra Fonden er et værdigfuldt supplement for mange borgere i København og på Frederiksberg, der er ramt af fattigdom og sociale problemer.
Fonden kan gå ind med støtte i situationer, hvor lovens grænser og barrierer gør det svært for fællesskabet/det offentlige at give den hjælp, der opleves som nødvendigt.
Derfor anbefaler vi, at du støtter Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond med et bidrag.