Formål

Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond (Legatfonden) blev etableret den 1. november 1874, og har til formål at yde hjælp til værdige trængende og fortrinsvis til sådanne, der ikke har adgang til ad anden vej at opnå den fornødne hjælp.
Alle myndige personer med fast bopæl i Københavns eller Frederiksberg Kommuner kan skriftligt ansøge om økonomisk støtte.

Hjælpen ydes fortrinsvist som hjælp til selvhjælp til personer i akut nød.

Legatfonden yder sin hjælp som gave.

Det er igen i år muligt at søge julehjælp hos Legatfonden. Ansøgning skal ske via fondens almindelige ansøgningsskema. Legaternes størrelse afhænger af antallet af ansøgninger. Ansøgningsfristen er 15. november, og svar kan forventes  15. december 2017.

Al henvendelse skal fremover ske til info@legatfonden.dk.