Formål

Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond (Legatfonden) blev etableret den 1. november 1874, og har til formål at yde hjælp til værdige trængende og fortrinsvis til sådanne, der ikke har adgang til ad anden vej at opnå den fornødne hjælp.
Alle myndige personer med fast bopæl i Københavns eller Frederiksberg Kommuner kan skriftligt ansøge om økonomisk støtte.

Hjælpen ydes fortrinsvis som hjælp til selvhjælp til personer i akut nød. Legatfonden yder sin hjælp som gave.

BEMÆRK: Legatfonden holder lukket i maj, juni og juli, og vi kan derfor ikke modtage legatansøgninger i denne periode.

Al henvendelse skal ske til info@legatfonden.dk.